අප අමතන්න

නිවස / අප අමතන්න

Shanghai Npack Machinery Co., Ltd.

දුරකථන: 0086-21-34710825
ෆැක්ස්: 0086-21-34710825
විද්යුත් තැපෑල: [email protected]
WhatsApp: +86-13501921030
ලිපිනය: ඊස්ට් ප්ලාන්ට්, අංක 2009 සුපන් පාර, සුහාං නගරය, ජියාඩිං දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි, 201808, චීනය.